Çalışma hayatımızın büyük bölümü ofislerde geçmektedir. Firmaların daha kurumsal bir görünüme sahip olması için ofis tasarımına önem verilmektedir. Ofis tasarımları ne kadar kurumsal bir görünüme sahip olursa firma çalışanları tarafından sevilecek ve o ortamda ki mevcut verim daha çok artacaktır. Yaptığımız iç mimari ofis projelerinde tercih edilen tasarımlar daha modern ve daha minimal tasarımlardır. İdeal bir ofis hem rahat ve fonksiyonel, hem de kişisel ihtiyaçları karşılayacak şekilde olan ofisler tasarlıyoruz.

 

 


Müşterilerimizin isteğine ve zevkine göre tasarladığımız ofis tasarımlarında tercihe göre bazıları duyguların yüklü olduğu bir dekorasyon tercih ederken, bazı müşterilerimizde ofisinde dikkat dağıtıcı her şeyin ortadan kaldırıldığı sade bir dekorasyonu tercih edebilmektedir.

Bir dönem klasik ofis mobilyalarının ve dekorasyonunun kullanıldığı bu mekanlar, burada geçirilen sürenin artmasıyla yeni bir önem kazandı. Modern tarz ofisler tercih edilmeye başlandı. 

Ofisler tüm işlemlerin gerçekleştirildiği mekanlar olduğundan dolayı Ofis tasarımı da bu noktada büyük önem kazanırken dikkat edilmesi gereken en önemli
nokta yapılan iş ile ofis tasarımınının uyum içerisinde olması gerektiğidir.

Modern çizgiler, mobilyaların seçimi, aksesuarların kullanımı, yerleşim ve aydınlatmaya kadar tüm detaylar ofis tasarımında müşterilerimiz için önemli ayrıntıdır.
Tasarladığımız Ofisin ve görünümü, müşterilerimizin yapacağı anlaşmalarda ekstra olumlu etkiler ile dönüş yapacaktır.


Firmalar Tasarladığımız ofis tasarımlarında Müşterinin üzerinde bırakılan intibayı müşterileriniz ile olan iletişimin yanında Ofisin dizaynı ile de belirleyebilirler.

Ofis tasarımlarımızda en önemli öğe ofis masaları ve Toplantı odası dekorasyonlarıdır. iş potansiyelini arttırmaya yönelik olan renk tercihlerinden oluşmaktadır.

Ofis Tasarım projelerimizi oluştururken büyük önem taşıyan mobilya tasarımları, iş alanına ve mekan özelliklerine göre tercih etmekteyiz.
Mekanın mimari yapısı, oda çeşitliliği, çalışan kişi sayısı ve iş alanı, mobilya seçimlerini belirleyen unsurlar olmaktadır.

 Ofis tasarımlarımızda tercih ettiğimiz Modüler bölme duvar ekonomik olduğu kadar ofisin daha şık ve amacına uygun durmasına da yardımcı olmaktadır.

Ofisini dizayn etmek için bizi tercih eden müşterilerimize tavsiye ettiğimiz modüler bölme duvar tasarımları ince yapısı ve yumuşak hatları
sayesinde ofislerin daha kurumsal ve daha şık görünmesine yardımcı olmasını sağlamaktadır.

Modüler bölme duvarlar;

Ofisin hem şık bir görünüme sahip olması için hem de daha gösterişli bir yapıya sahip olması için büyük harcamalar yapılmaması gerektiğinin en büyük örneği modüler bölme duvarlar olmasıdır. Maddiyatı ön planda tutan müşterilerimiz açık ofisi tercih ediyorlar ise yine aynı şekilde modüler bölme duvarı da tercih etmektedirler.

Ofis tasarımlarımızda bölme duvarlar çalışma ortamının daha ferah ve daha çekici bir hale gelmesine yardımcı olmaktadır.
Modüler bölme duvarlar dayanıklı olmak ile birlikte birçok işletme tarafından ses yalıtımı için ve yangın kontrolü için tercih edilmektedir.
Ofis tasarımları farklı çalışma kategorileri ve yapısal özellikler göz önünde bulundurularak birçok modüler bölme duvar çeşidi kullanmaktayız.  Ofis Tasarımlarında Modüler Bölme Duvarın Çeşitleri ve Uyguladığımız şekiller Ofis tasarımlarında kullandığımız modüler bölme duvarların çeşitleri, alüminyum profil uygulamaları,
çelik konstrüksiyon uygulamaları, mobilya bölme uygulamaları , alçıpan bölme uygulamaları ve melamin panel gibi uygulamalar
yapmaktayız.
Modüler bölme duvarlar 80mm veya 100mm arasında olduğu için özellikle dar ofislerin tercih edebileceği bir kurtarıcıdır.
Bölme Duvar uygulamaları ürün tuğla ve benzeri yapılar gibi fazla yer kaplamadığı için ve uygulanış biçimi olarak daha kolay ve daha az zaman aldığı için daha çok tercih edilmeye başlanmıştır.

Ofis tasarımlarımızda Ofisin daha ferah olması, mevcut alandan tasarruf edilmesi, ses yalıtımı sağlanması ve daha geniş durması için modüler bölme duvar tercih edilecek ise
birçok firmanın farklı yalıtım malzemelerinden ürettiği tasarımlar bulunmaktadır.

Modüler bölme duvarların yüksek ses geçirmezliğin sağlanması için tercih edilmek isteniyorsa tercih edilecek modüler bölme duvara kaliteli bir yalıtım malzemesi uygulanması gerekmektedir.

 Modüler bölme duvar sayesinde geniş çalışma alanına sahip bir kalabalık kitleyi çalıştıran orta ve büyük ölçekli işletmeler içinde esnek çözümler üretilmekteyiz aynı
zamanda da ofislerin sahip olduğu fiziksel yapılara göre özel tasarımlar yapmaktayız.

Modüler bölme duvar sayesinde ofis alanının şık görünüm sayesinde ofisin daha prestijli durması sağlanmaktayız.
Aynı zamanda bu ürünler kolay montaj edilebildiği için yapılacak ufak bir maddi harcama ile elde edilebilir.

 

 

İç Yapı Mimarlık Kentsel dönüşüm projelerinde toplumu bilinçlendirerek kültürel, sosyal, ticari,bilimsel kullanıcıları ilgilendiren tüm planlama tasarım projelendirme ile ilgili kentsel dönüşüm alanında fikir üretmek, proje üretmek amacı ile 2d ve 3d çizimleri ile çalışmalarına devam etmektedir.

Kentsel tasarım projelerimizde yaptığımız tasarımlara   ilişkin projelerimizde Bakanlıkça onaylanan usul ve esas belirlenir. Kentsel tasarım projelerimizde, ölçeğin niteliğine göre farklı ayrıntıları içerecek şekilde hazırlanır.

Kentsel tasarım projesi doğrultusunda tasarım projelerinde mekânın imge, anlam ve kimlik kazanmasını, estetik ve sanat değerinin yükseltilmesini, yapıların bir uyum içerisinde ve bütünlük oluşturacak şekilde düzenlenmesini amaçlayan ve mekânsal planlama sistematiği içerisinde uygulamaya yönelik kılavuz ve tavsiye niteliğinde kararları içerecek şekilde kentsel tasarım rehberi hazırlanır.

Kentsel proje çözümlerinde   yaya bölgeleri Sokak ve binaların tasarımında erişilebilirlikle beraber mekânların aydınlatılması, sokakların birbiriyle ilişkisi, sokak ve meydanlara güvenli erişim ortamının sağlanması da esas alınarak tüm ayrıcalıklar projelendirmesini ve  tasarımını yapmaktayız.

 Kentsel tasarım projelerinde, alanın özelliğine göre yapılar arasında mimari ve mekân tasarımına ilişkin ayrıntılar ile doğal, kültürel, sosyal, ekonomik, ulaşım ve teknik altyapıya ilişkin veriler dikkate alınır.

 Kentsel tasarım projeleri genel olarak; koruma, sağlıklaştırma, iyileştirme, yenileme politikalarını içeren, ulaşım, Kentsel tasarım, fonksiyon ilkelerini ortaya koyan, çeşitli şemalar ve tasarım ilke ve detayları ile desteklenen bir biçimde hazırlanır.

Kentsel dönüşüm Projelerinde; uygulama yapılacak alanın ihtiyaç programı ve alan verileri doğrultusunda, açık mekânların kapalı mekânlarla birlikte düzenlenmesi, toplu taşıma, taşıt, yaya, bisiklet, otoparklar, servis gibi genel ulaşım-dolaşım sorunlarının çözümü, çevre düzenlemesi ve altyapıya ilişkin koşullar, çevre yapılarla ilişkilerin kurulması ve her türlü düzenlemenin temel ilkeleri belirlenir.

Kentsel tasarım projelerini ayrıntılı olarak tasarlıyoruz; ada içi veya dışı planlar, proje alanındaki ulaşım-dolaşım ilişkileri ve açık-kapalı alanlara ilişkin tasarımları en ince noktasına kadar inceliyoruz, arazi ve yapı düzenlemelerine ilişkin kotlandırmaları yapıyoruz, yönlenme, bahçe mesafelerini hesaplıyoruz, kütleler arası mesafe gibi kütle düzenlemeleri yapıyoruz, işlevlerin yatay ve düşey dağılımlarını ayarlıyoruz, bitkilendirmenin genel karakteri peyzaj mimarisi, su ögesi kullanımı, tüm elemanların ölçülendirilmesi, malzemenin belirlenmesi, kütle, gabari, şematik plan çizimleri gibi yapılara ait mimari konsept projeleri ile anlatım için uygun olabilecek ölçekte yeterli sayıda görünüş, kesit, silüet, 3 boyutlu olarak arazi üzerinde modellenmesinin tasarımlarını yapıyoruz. Ayrıca detay listesi, aydınlatma elemanları, yönlendirme ve tanıtım levhaları, çöp kutuları ve benzeri kent mobilyalarına ait ayrıntılar ve kesin proje raporu da bu çalışma kapsamında tasarımlarını yapıyoruz.

 

 

İnsanlar hayatlarının büyük kısmını geçirecekleri evlerini, iş yerlerini kullanışlı hale getirmek için kullanılacak mobilyalar kullanılan mekana özel proje çizimi yaparak yaşam alanınızı hayalinize göre tasarlıyoruz.

Mobilya tasarımı sadece salon yada oturma odaları için yapılmamaktadır. Özel mobilya tasarımlarını çocuk odalarına, çalışma odalarına, yatak odalarına, mutfaklara, vestiyer dolaplarına, her oda için kullanılacak olan mobilyalar da birbirinden farklı olmalıdır.

Fuar standları tamamıyla göze hitap eden özgün tasarım proje tasarım uygulaması yapılmalıdır. Fuar Organizasyonu esnasında fuar alanında bulunan diğer firmalar arasından fark edileceğiniz projeler yapmaya devam ediyoruz. Fuar firmalarının konusuna , kurumsal kimliğine göre Ahşap stand tasarımlarında, modüler fuar standları  ile İç Yapı Mimarlık fuar tasarımları ile fark edilebilirsiniz.